Til forsiden
Tilbage
Translate to English with Google

Forholdsord

Det latinske ord for 'forholdsord' er 'præposition'. Det betyder 'foranstilling' og passer godt med, at forholdsord på f.eks. dansk og engelsk stilles foran det ord, de styrer. På chin stilles forholdsordene imidlertid bag efter det ord, de styrer. Sprogforskerne kalder dem derfor 'postpositioner', (efterstilling).

F. K. L. Chit Hlaing og Ceu Hlun nævner i deres artikel "The Proper Syntax af Case and the Determiner Phrase (DP) in Lai Chin", at der nok kun er fire postpositioner på Chin: ah, nih, ca-ah og he, idet man i det øvrige klarer sig med at sætte en af disse postpositioner efter et underordnet navneord (navneord styret af en genitiv).

Forfatterne giver som eksempel: "Inde i huset":

inn chung (ah)
hus indre TOP

Herunder er en liste over alle de ord, der i ordbogen chin-dansk har fået betegnelsen præposition. Det er vel at mærke i grunden ikke chin-ordene, der har fået den betegnelse, men de tilsvarende danske (engelske) ord. Her møder vi ikke 'nih', som ellers regnes for en 'ergativ markør' (se artiklen om partikler).

Gennemgangen kan tages som et eksempel på, hvilke faldgruber der kan være, når man rent mekanisk danner en chin-dansk ordbog ved at flytte om på de to sider af lighedstegnet. Fordi sprogene er så forskellige, har forfatteren til den oprindelige ordbog jo ikke altid kunnet levere et chin-ord, der svarede til det engelske, men har måttet forsøge ved omskrivninger at forklare, hvad der lå i de engelske ord.

a chungah: inden i , inde i. - Eksempel: Biakinn chungah na lut cang maw? = Har du været inde i kirken?.
Kan måske oversættes til: Har du været i kirkens indre?

a leng a si lo , a hlei a si lo: inden , inden i , inden for.
Betyder vist nærmest: "det er ikke dens yderside".

a lenglei ah:
uden for. - Eksempel: Innka lenglei ah an dir = De stod uden for døren.

a ngeimi:
med. - Eksempel: Mr. Jones cu thluak ngeimi a si = Hr. Jones er en mand med forstand.
'Ngeimi' er verbet ngeih+mi (den adjektiviske partikel). Så sætningen kunne måske oversættes: "Mr. Jones er en mand havende forstand".

a tangah:
under.
Ordet 'tangah' alene synes at kunne have samme betydning. Ordbogen giver som eksempel: 'Under korset'='Vailam tangah'.'A' er sikkert 3. person i genitiv.

aa tlak:
for. - Eksempel: Ngakchia ca i a tlakmi cauk = En bog for børn.

ah:
på, ved, i.

ah:
i. - Eksempel: Thingphel kha tan hnih ah aa tan = Brædtet brækkede i to.

can ah: for. - Eksempel: Cauk hlun can ah khan a thar pakhat a ka pek = Han gav mig en ny bog for den gamle.

chung , chungah:
inden i, inde. - Eksempel: Na paw chung i a ummi cu na hmu kho lo = Du kan ikke se, hvad der er inden i din mave.
Ordet 'chung' betyder 'indre'.

chung , hrawng: i løbet af , under.
chungah: i. - Eksempel: Inn chungah kan um = Vi bor i et hus.
chungah , lakah: midt iblandt.
chungmi , lakmi: af. - Eksempel: Hi cauk hi a ttialmi cauk hna chung i pakhat a si = Dette er en af de bøger, han skrev.

cungah: på. - Eksempel: Cauk cu cabuai cungah a um = Bogen er på bordet.
cunglei: over. - Eksempel: Khuadawm cungin kan zuang = Vi fløj (oven) over skyen.
cunglei ah: over. - Eksempel: Innka cunglei ah ceu pakhat an chiah = De har et lys over døren.

dah lo cu , dah lo ahcun: undtagen. - Eksempel: Zarhpi ni hna ti dah lo ahcun nifate rian a ttuan = Han arbejder hver dag undtagen søndag.

dirpi: for. - Eksempel: Cozah ttha a dirpi = Han står for god regering.
Vendingen 'a dirpi' synes at være en verbalkonstrution, der betyder sådan noget som 'han står for'.

doh , ralchanh: imod. - Eksempel: A ka doh; a ka ralchanh = Han er imod mig.
I begge ovenstående tilfælde synes 'forholdsordene' at være verber. Verbet 'doh' betyder 'bekæmpe'.

duh leinak: for , pro. - Eksempel: Duh leinak le duh lo leinak = Pro et contra.

fonh: plus. - Eksempel: Pahnih le pahnih fonh cu pali a si = To plus to er fire.
På dansk regnes 'plus' ikke for et forholdsord. - Sætningen synes at betyde sådan noget som: 'At addere to og to er fire".

he: med. - Eksempel: Amah he a kal = Han går med ham.
hlan deuh in atu tiang: siden. - Eksempel: Suimila panga in kan tho diam cang = Vi har været oppe siden klokken fem.
hleiah: foruden. - Eksempel: Hi luchin hleiah hin a dang pathum ka ngei rih = Jeg har tre hatte foruden denne.
hmaitonh i um: over for. - Eksempel: Ka inn cu a inn he hmaitonh in an um = Mit hus ligger over for hans hus.
hnu , hnu ah: over , forbi. - Eksempel: Atu cu chun hnu a si = Det er over middag.
hnu ah: efter.
hrawng: omkring. - Eksempel: Zanlei 4 hrawngah ka na than lai = Jeg kommer tilbage omkring kl. 4.

i doh i ral: med. - Eksempel: Mirang cu Germany mi he an i do = Englænderne kæmpede med tyskerne.
Tilsyneladende drejer det sig her om to verber, der begge kan betyde 'bekæmpe' (doh og ral). Sætningen 'an i doh' kan betyde 'de bekæmpede hinanden', idet partiklen 'i' bruges i forbindelse med reciprokke verber. Man bemærker, at postpositionen 'he' (med) også er med i sætningen.

in: fra. - Eksempel: Sianginn in ka ra = Jeg kom tilbage fra skole.
in: i. - Eksempel: Thilthuam rang in aa thuam = Hun er klædt i hvidt.
in: af. - Eksempel: Thutdan cu thing in an ser = Stolen er lavet af træ.
in: med. - Eksempel: Mipa nih sa cu nam in a can = Manden skar kødet med en kniv.
karlak: imellem, mellem.
khattelei dongh in khattelei dongh tiang: gennem , igennem.
kiangah: ved , ved siden af. - Eksempel: Ka kiangah thu tuah = Sid ved siden af mig.
ko nain: trods , til trods for. - Eksempel: Ruah a sur ko nain nganchia cu an chuak = Drengene gik ud trods regnen.
kong: om. - Eksempel: Amah kong zeihmanh ka hngal lo = Jeg ved ikke noget om ham.
kong: om. - Eksempel: A khualtlawn-nak kong chim a duh ngai = Han kan lide at fortælle om sin rejse.
kong ah: vedrørende , angående , med hensyn til.
kongah: angående , vedrørende , med hensyn til.
lakah: i. - Eksempel: Ruahpi lakah inn ah an tin = De vandrede hjem i regnen.
lakah , chungah: med. - Eksempel: Zapi lakah, an i cawh lai = De vil blande sig med mængden.
lakah. chungah: blandt.
lam in: via , ad. - Eksempel: Kawlram in England ah Suez canal lam in a kal lai = Han rejser til England fra Burma via Suezkanalen.
langhter: med. - Eksempel: Ralrinnak langhter bu tein ttuan (ralring tein ttuan) = Arbejd med omhu.
lehnak: for. - Eksempel: A zaangfahnak ruangah kan lawmh = Vi takker ham for hans venlighed.
lei ah: til, i retning af, hen imod. - Eksempel: Orhlei ah kal = Gå til højre.
loin: uden. - Eksempel: Thanthling loin lakphak ka din = Jeg drikker te uden sukker.
lonh in: over. - Eksempel: Vampang lonh in ngakchiapa cu a pet = Drengen sprang over muren.
nain: desuagtet , trods.
nain: til trods for , uagtet. - Eksempel: Ruah a sur nain ngakchia cu sianginn an kai ko = Børnene gik i skole til trods for regnen.
ngeih: af. - Eksempel: Thazang ngeimi pa a si = Han er en mand af stor styrke.
Se 'a negimi'.

pakhat caah pakhat: per. - Eksempel: Mi pakhat caah thanthling pawng khat = Et pund sukker pr. mand.
pawng: hos , ved. - Eksempel: Ka pawngah dir = Stå hos mig.
ruangah: af. - Eksempel: Lawmhnak ruang i au = At råbe af glæde.
ruangah , caah: af. - Eksempel: Tihal ruangah a thil dengmang = Manden døde næsten af tørst.
rup in: med. - Eksempel: Ralkap tthawnnak cu a mi an tam rup in a tthang ve = Hærens styrke forøges med dens størrelse.
sin: med. - Eksempel: Ka sinah ra = Kom med mig.
ta: af. - Eksempel: Ka hawipa cu inn ah a tlung = En af mine venner er gået hjem.
Ordet 'ta' synes at være en partikel, der udtrykker genitiv. Partiklen forekommer ikke i eksemplet, der måske også kunne oversættes til 'Min ven er gået hjem'.

thil tuahmi langhternak: til. - Eksempel: Cauk kha keimah ka pe = Giv bogen til mig.
thlang ah: under.
tiang: til , indtil. - Eksempel: Khrismas in March thla tiang khua a sik = Det var koldt fra jul til marts.
tlawm deuh: under. - Eksempel: Angkileng cu a man 200 toi a si lai = Frakken vil koste under Ks. 200.
toi tang: under. - Eksempel: Cabuai tangah cauk kha a tla = Bogen faldt under bordet.
zulh in: til. - Eksempel: Awdawh tummi zulh in hla a sak = Han sang til musikken.
zulhin: langs. - Eksempel: Tiva zulhin/hrawnin kan kal = Han gik langs floden.

Til forsiden
Tilbage